Jak posílat SMS zdarma ?

Short Message Service neboli SMS je krátká textová zpráva o 160 znacích. Tento počet je standardem GSM, který stanovuje, že kapacita zprávy je 1120 bitů. Na každý znak je potřeba 7 bitů (1120 : 7 = 160 znaků). Je však možné napsat zprávu delší, která se rozloží do 6 až 8 esemesek. Nejnovějším nástupcem SMS je služba MMS, která umožňuje posílat i multimediální obsah. Prostřednictvím SMS brány umožňují mobilní operátoři svým zákazníkům posílat ze své sítě esemesky v omezeném rozsahu zdarma.

Idea zasílání krátkých textových zpráv se datuje do roku 1980. První komerční SMS byla zaslána do sítě Vodafone na konci roku 1992. Její obsah zněl Merry Christmas - Veselé Vánoce. První zpráva z mobilního telefonu pak odešla o rok později ve Finsku. V roce 2007 bylo jenom v České republice na Štědrý den odesláno na 70 milionů zpráv. Postupem času se tak esemeskování stalo více než masovou záležitostí.

Hlavní výhodou naší SMS brány je především rychlost, spolehlivost a jednoduchost. Psaní na počítači je přece jenom komfortnější. Zprávy můžete zasílat hromadně na několik čísel najednou. Navíc lze používat adresář, který máte vytvořený v počítači. V neposlední řadě je možné si zprávy uchovávat v počítači, čímž si nezahltíte kapacitu ve vašem mobilním telefonu.